آموزش روش های مختلف بستن کفش

آموزش روش های مختلف بستن کفش

گاهی پیش امده دلتان میخواهد بند کفش تان را طبق سلیقه خودتان ببندید یا از نحوه بستن بندها به روش مرسوم و تکراری خسته شده اید.ما در اینجا چند روش مختلف از بستن بند کفش را به شما نشان میدهیم.طرح مورد علاقه تان را انتخاب نمایید و کفش هایتان را مطابق با سلیقه تان ببندید.

روش اول

کفش هارا مقابل خود قرار دهید بند کفش را از درون اخرین سوراخ بند کفش عبور دهید.دقت کند طول بند از دو طرف مساوی باشد.

بند سمت راست را درون حلقه سمت چپ قرار دهید.میتوانید برای زیباتر شدن بند را از بالا وارد حلقه کنید.

بند سمت چپ را درون حلقه سمت راست بعدی قرار دهید.

همین کار را تا اخر ادامه دهید.

و در نهایت یگ گره بزنید مانند فیلم

روش دوم

یک سر بند را در اخرین سوراخ سمت راست قرار دهید و سر دیگر بند را از درون اولین سوراخ سمت چپ عبور دید.لازم نیست که انتهای بند سمت راست طول زیادی داشته باشد.طول بند در حد گره زدن کافی است.

انتهای بند سمت چپ را گرفته و از درون حلقه رو به رو عبور دهید.

بند را بیرون اورده و از درون حلقه بعدی عبور میدهیم.

همین کار رو به صورت زیگزاگ تا اخر ادامه دهید.

و در اخر مانند پایین گره بزنید.

روش سوم

همان روش اول را ادامه دهید اما قبل از رسیدن به حلقه اخر صبر کنید و مراحل را طبق فیلم ادامه دهید.

و در نهایت بند را گره میزنیم و از پوشیدن کفش لذت میبریم!

روش چهارم

یک طرف بند را در آخرین سوراخ قرار دهید.طرف دیگر بند باید حدودا 15.2 سانتی متر اضافه داشته باشد.

طرف دیگر بند را از دومین سوراخ از بالا عبور بدهید.

سپس بند را از سوراخ روبرو عبور دهید.

همان بند را از اولین حلقه کفش در سمت مقابل عبور دهید.

در ادامه بند را از درون حلقه روبرو عبور دهید.

در ادامه آن را از حلقه بعدی در سمت روبرو ادامه دهید.

بند را در حالی که از بالای بند رد میکنید از درون حلقه روبرو عبور دهید.

بند را از زیر رد کرده و از حلقه بعدی عبور دهید.

این کار را طبق فیلم ادامه دهید.

در ادامه بند را از زیر رد کرده و از آخرین حلقه عبور دهید.

اگر در پایان کار یک طرف بند از طرف دیگر آن بلندتر بود،طرف کوتاه تر را بکشید تا طول هردو طرف یکسان بشود.

و در نهایت مانند فیلم زیر گره بزنید.

منبع wikihow.com

نوشته شده در 1397-05-22 توسط مجله ایران کاترپیلار, پوشاک و لباس 0 613

نظر خود را به اشتراک بگذاریدپاسخ دهید

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر دهید.

منو